PsyDirect - Handleiding

PsyDirect is een web-based zorgdossier dat de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) ondersteunt bij het registreren en rapporteren van zijn kerntaken: de verduidelijking van de zorgvraag, het selecteren van passende zorgverlening, het opstellen van een behandelplan, het monitoren van de verwijzing en het registreren van de consulten. Daarmee is PsyDirect volledig toegespitst op het werk van de POH-GGZ. Bovendien bevat PsyDirect een voor de POH-GGZ herkenbaar begrippenkader.

 

 

download volledige handleiding als pdf